WŁAŚCICIEL BUDYNKU

DWS Alternatives GmbH
Sp. z o.o. oddział w Polsce
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
NIP: 107-00-01-011

ZARZĄDCA BUDYNKU

Colliers International REMS Sp. z o.o.
pl. Piłsudskiego 3, IV piętro
00-078 Warszawa

tel: +48 22 331 78 00
fax: +48 22 331 78 01

www.colliers.com

Łukasz Orzechowski
+48 666 819 263
lukasz.orzechowski@colliers.com